Felanmälan

Felanmälan ska göras via mejl: info@tuvbo.se (ej via sms).

När du gör en felanmälan måste du skriva nedan uppgifter:

  • Ett mejl per felanmälan

  • Beskriv felet och bifoga förklarande filmsnutt, eller bild om det räcker.

  • Lägenhetsnummer eller gemensamhetsutrymme

  • Mobilnummer

  • Får vi gå in med huvudnyckel om du inte är hemma?

  • Meddela om du har husdjur?

Vid akuta ärenden, såsom pågående vattenläcka, ring jour 0221-820 28 (dygnet runt)

Brandinformation

Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur man direkt skall agera om brand uppstår.

Grundregel: Rädda – Varna – Larma (via 112) – Släck

Trivsel & Ordning

Rökning

Rökning är förbjuden i alla lägenheter och lokaler och alla gemensamhetsutrymmen.

Undvik stopp i avloppet

Matolja och matfett får inte hällas i avloppet. Låt matfett och olja svalna innan du slänger det i ditt matavfall. Torka av dina pannor med hushållspapper.

Matavfall

På återvinningsstationerna finns påsar för matavfall. Egna plastpåsar ska inte användas för matavfall. Det som ska slängas här är allt matavfall.

Se information på Vafab Miljö

Störande ljud & fest

I ett bostadshus måste man acceptera en del från sina grannar, men alltid visa omtanke och anpassa ljudnivån med sunt förnuft. Mellan klockan 22.00-07.00 är det extra viktigt att visa hänsyn mot dina grannar.

Restavfall och Återvinning

Kolla denna länk för vad som får kastas i restavfall.

Tumregel är att det som blir kvar i soppåsen när man sorterat ut matavfall och förpackningar är restavfall.

Det som inte får plats i en soppåse (tex pizzakartong, vinkartong, julgran etc.), är inte restavfall. Sådant avfall ansvarar hyresgästen att det kommer till återvinningen.

Trapphuset

Trapphuset är utrymningsvägen vid brand. Av säkerhetsskäl får inga cyklar, möbler eller andra brännbara föremål förvaras i trapphusen.

Sjukhuspersonal ska kunna komma fram enkelt om olyckan är framme.

Sopor och återvinningsavfall får inte ställas i trapphusen.

Undantaget är barnvagn, som får ställas på anvisad plats i trapphuset.

Källare och Vind

Det är endast tillåtet att förvara sina saker i det egna förrådet. Det är hyresgästens ansvar att forsla bort det man vill bli av med.

Det är INTE tillåtet att ställa detta i gemensamma ytor, då det är en brandrisk och även ökar risk för brandspridning i händelse av brand.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå