Inför Inflytt

Här är en lista på några viktiga saker att tänka på innan inflytt.

Hushållsel

Vi anmäler din inflytt till Mälarenergi.

Betalning av hyran

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas enligt utskickad avi. Avierna mejlas den 1:a i varje månad/kvartal.

Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten till bostaden.

Hemförsäkring

Du behöver teckna en egen hemförsäkring. Det gäller för skador både i bostaden och källare eller vindsutrymmen. Hemförsäkringen omfattar skador på dina ägodelar som uppstår vid tex stöld och brand. Hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller dig.

Adressändring

Ordna med adressändring i god tid. Det gör du hos Skatteverket och Svensk Adressändring.

Internet/TV

Vi har ett samarbete med Köping Kabel-TV.

Brandvarnare

Lägenheten är försedd med brandvarnare. Du ansvarar för att testa så den fungerar och felanmäler om den inte fungerar. Batteriet är du själv ansvarig att köpa och byta.

Nycklar

Varje lägenhet är försedd med åtminstone 3st lägenhetsnycklar.

Vid behov av en extranyckel anmäler du det på info@tuvbo.se. Kostnaden för extranyckeln tillkommer på nästkommande hyresavi.

Har du tappat bort en nyckel behöver du omgående kontakta oss samt kontakta din hemförsäkring och göra en polisanmälan.

Du som hyresgäst är ersättningsskyldig vid låsbyten pga. borttappad nyckel.

Inför utflyttning

Här är en lista på några viktiga saker att tänka på när du flyttar ut.

Uppsägning
Uppsägning skall ske skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från närmast kommande månadsskifte. När vi tagit emot uppsägningen erhåller du en skriftlig bekräftelse från oss.

Visning
Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst. I enstaka fall kan vi även vilja visa din lägenhet för kommande hyresgäst, och du kan välja att antingen närvara eller ge oss tillåtelse att gå in med huvudnyckel.

Flyttstädning
När du flyttar ut är det viktigt att du genomfört en noggrann flyttstädning enligt gängse standard för att undvika att bli ersättningsskyldig på grund av bristfällig städning. Även balkong, källar- eller vindsförråd skall tömmas och rengöras.

Slutbesiktning
Slutbesiktningen ska ske när ditt hyreskontrakt har avslutats. Under besiktningen går du som hyresgäst tillsammans med en representant från oss igenom lägenheten och bedömer städningen samt skicket på lägenheten vid inflyttning kontra utflyttning.

Nycklar
Vid flytt ska samtliga nycklar återlämnas till hyresvärd utan ersättning. Om nyckel tappas bort behöver du göra en polisanmälan. Hyresgästen är ersättningsskyldig för låsbyten i samband med borttappade nycklar.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå